change font size: A A A
cz-slajd1
cz-slajd2
cz-slajd3
cz-slajd4
cz-slajd5
cz-slajd6
cz-slajd7
cz-slajd8

E-postcards

See the photo gallery: Slide Show: E-Pocztowka

banery - lewa strona

published: 2015-02-05

Druki i formularze obowiązujące w roku 2016

published: 2012-08-07

ROK 2016

        Podatek od środków transportowych

Uchwała Rady Gminy Czemierniki - stawki obowiązujęca w roku 2016
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1(5)
Załącznik DT-1/A(5) do deklaracji
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Procedura zwrotu, terminy składania wniosków 
Stawka zwrotu w roku 2016 - 1,00 zł/litr - Rozporządzenie RM
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek
       Podatek rolny, leśny, od nieruchomości - rok 2016
Uchwała RG Czemierniki - stawki podatku od nieruchomości w roku 2016
Uchwała RG Czemierniki - stawka podatku rolnego w roku 2016
  Druki deklaracji i informacji podatkowych
Deklaracja na podatek od nieruchomosci - DN-1
Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci - IN-1

Dane o nieruchomościach - ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - ZN-1/B
Deklaracja na podatek rolny - DR-1
Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1
Dane o nieruchomościach rolnych - ZR-1/A
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - ZR-1/B
Deklaracja na podatek leśny - DL-1
Informacja w sprawie podatku leśnego - IL-1
Dane o nieruchomościach leśnych - ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - ZL-1/B
Opłata targowa

Uchwała RG Czemierniki w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
Druki oświadczeń majątkowych
  Oświadczenie mąjątkowe radnego gminy
    Oświadczenie mąjątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Druki i formularze obowiązujące w roku 2015

published: 2012-08-07

ROK 2015

        Podatek od środków transportowych

Uchwała Rady Gminy Czemierniki - stawki obowiązujęce w roku 2015
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1(4)

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1(4) - interaktywny
Załącznik DT-1/A(4) do deklaracji

Załącznik DT-1/A(4) do deklaracji - interaktywny
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Procedura zwrotu, terminy składania wniosków 
Stawka zwrotu w roku 2015 - 0,95 zł/litr - Rozporządzenie RM
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek
       Podatek rolny, leśny, od nieruchomości - rok 2015
Uchwała RG Czemierniki - stawki podatku od nieruchomości w roku 2015
Uchwała RG Czemierniki - stawka podatku rolnego w roku 2015
Deklaracja na podatek od nieruchomosci - DN-1
Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci IN-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Deklaracja na podatek lesny DL-1
Informacja w sprawie podatku lesnego IL-1
Druki oświadczeń majątkowych
  Oświadczenie mąjątkowe radnego gminy
    Oświadczenie mąjątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Druki i formularze obowiązujące w roku 2014

published: 2012-08-07

ROK 2014

        Podatek od środków transportowych

Uchwała Rady Gminy Czemierniki - stawki obowiązujęca w roku 2014
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1(4)

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1(4) - interaktywny
Załącznik DT-1/A(4) do deklaracji

Załącznik DT-1/A(4) do deklaracji - interaktywny
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Procedura zwrotu, terminy składania wniosków oraz inne
Stawka zwrotu w roku 2014 - 0,95 zł/litr - Rozporządzenie RM
       Podatek rolny, leśny, od nieruchomości - rok 2014
Uchwała RG Czemierniki - stawki podatku od nieruchomości na rok 2014
Uchwała RG Czemierniki - podatek rolny na rok 2014
Deklaracja na podatek od nieruchomosci - DN-1
Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci IN-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Deklaracja na podatek lesny DL-1
Informacja w sprawie podatku lesnego IL-1
   

Druki i formularze obowiązujące w roku 2013

published: 2012-08-07

ROK 2013

        Podatek od środków transportowych

Uchwała Rady Gminy Czemierniki - stawki obowiązujęca w roku 2013
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1(4)
Załącznik DT-1/A(4) do deklaracji
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Procedura - rok 2013
       Podatek rolny, leśny, od nieruchomości - rok 2013

Uchwała RG Czemierniki - stawki podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała RG Czemierniki - podatek rolny na rok 2013
Deklaracja na podatek od nieruchomosci - DN-1
Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci IN-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Deklaracja na podatek lesny DL-1
Informacja w sprawie podatku lesnego IL-1
   

Druki i formularze obowiązujące w roku 2012

published: 2012-08-07
ROK 2012
        Podatek od środków transportowych

Uchwała Rady Gminy Czemierniki - stawki na rok 2012
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1(4)
Załącznik DT-1/A(4) do deklaracji
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Procedura - rok 2012
       Podatek rolny, leśny, od nieruchomości - rok 2012
Uchwała RG Czemierniki - stawki podatku od nieruchomości na rok 2012
Uchwała RG Czemierniki - podatek rolny na rok 2012
Deklaracja na podatek od nieruchomosci - DN-1
Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci IN-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Deklaracja na podatek lesny DL-1
Informacja w sprawie podatku lesnego IL-1